2024. július
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
2024.07.16.

Egyedi Karórák Készítése

Megálmodtad, Megvalósítjuk !

Használati utasítás

Használati utasítás

Az általunk forgalmazott összes termék rendelkezik magyar nyelvű használati útmutatóval és jótállási jeggyel, melyet az termékhez csomagolva kap kézhez a Vásárló.

Garancia, szavatosság: A jótállás időtartama egy év.

A jótállás időszakán belül amennyiben az óra szokásos alkalmazása alatt meghibásodna, költségmentesen kerül kijavításra a vásárlás illetve csomagküldés keltétől számítva.

Ha az óra a jótállás időszakán belül igényelne szervizt, kérje a javítást vagy a beállítást az eladótól vagyis tőlünk az Egyedi Karóráktól (egyedikarorakgp@gmail.com)

A Vásárlót a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, valamint a Ptk 1959. évi IV. törvény 306-310 §, illetve a Ptk. 248 §-aiban foglaltak illetik meg, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A jótállás nem vonatkozik:

  • a nem vízálló óráknál a vizesedésből adódó meghibásodásra,
  • a mindennapi használatból adódó kopásra, elhasználódásra,
  • a nem rendeltetésszerű, durva, nem megfelelő használatra visszavezethető sérülésekre, mint például az óra tokját, szíját, csatját vagy az abba ágyazott köveket, koronát, gombokat érő külső mechanikai hatások (ütés, karcolás, súrlódás) okozta sérülésekre.
  • elem, óraszíj, óraüveg, valamint ezek mindennapi használatából adódó elhasználódására, karcolásokra, kopásokra, illetve díszitő kövek külső behatásra történő elvesztésére sem.
  • Ha a hibát nem az eladó (Egyedi Karórák) révén eszközölt, bizonyítottan szakszerűtlenül elvégzett javítás vagy beállítás okozta.

AZ ÓRA GONDOZÁSA:

Az elem élettartamát a gyári behelyezéstől kell számítani. Az elem kimerülésének első jelére (késik az óra), cseréltesse ki az elemet egy megfelelően felszerelt órásnál, vagy az eladónál.

Ez az óra precíziós alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni az óraházat vagy levenni a hátlapot. A víz és a por behatolása ellen egy vízzáró gumitömítés szolgál. Mivel hosszabb használat után a gumi elöregszik, a tömítést szabályos időközönként (3 évente) ki kell cserélni.

Vízálló óráknál a vízállóság csakis abban az esetben garantált, ha szabályos időközönként (3 év) az átvizsgálást az eladó Egyedi Karórák elvégzi.

Kerülje, hogy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki az órát. Semmi esetre se menjen úszni, fürdeni, tusolni az órával, ha nincs rajta az 5 ATM vagy a 10 ATM WATER RESISTANT jelzés.

Ne vigye az órát szaunába! Még a vízálló órák esetében se viselje az órát fürdés közben vagy olyan helyen, ahol tisztálkodó szerek érhetik (szappan, tusfürdő, sampon), mert ezek a vegyi anyagok károsítják az óra tokozását, szigetelését, vízállóságát.

Kerülje, hogy az órát testápoló krém, dezodor, napolaj vagy kozmetikai szerek érjék. Világos árnyalatú szilikon és bőrszíjak színe tartós viselet esetén vagy sötét színű textíliával történő gyakori érintkezés során megváltozhat!

Ámbár az óra úgy van tervezve, hogy sikeresen ellenálljon a normál használat közben jelentkező rázásnak, ennek ellenére nem ajánlatos, hogy durva bánásmódnak, kézi ütésnek tegye ki vagy, hogy kemény felületre leejtse. Kerülje a szíj túlságos meghúzását, csak annyira húzza meg, hogy az ujját be tudja dugni a szíj alá.

Az óra és a szíj tisztításához puha ruhát használjon, szárazon vagy szappanos lében enyhén megnedvesítve. Soha ne használjon illékony vegyszereket (például benzint, hígítókat, spray-s tisztítószereket, oldószereket stb.).

Egyes modellek további díszítő bevonatot kapnak (arany, IPBlack), mely napi használat során megkophat.

Ne vigye az órát szaunába! Ne hagyja az órát napon felmelegedni! Felhevült állapotban az órát ne érje nedvesség, ne vigye vízbe!

Tilos a koronát és a gombokat használni a víz alatt, vagy amíg a tok nedves.

Jet-Bike, Jet-Ski, vizisí, vízbe ugrás és búvárkodás kizárólag a WR 200M, WR20ATM, vagy WR20BAR, jelzésű órában engedélyezett.

Ha az órát tengervíznek teszi ki, utána jól mossa meg édes vízzel és törölje szárazra, mert a sós víz károsítja a tok szigetelését.

Mielőtt az órát nedvesség érné, ellenőrizze a tok, a gombok és a korona épségét, lezárt állapotát.

Ha bármiféle rendellenességet észlel azonnal forduljon az eladóhoz (Egyedi Karórákhoz). Egyes modellek bőr- vagy szövetszíjjal kerülnek forgalomba, ezekkel a fürdés és az úszás nem ajánlott, mivel ez a szíj idő előtti, gyors tönkremeneteléhez vezet.

JÓTÁLLÁSI TUDNIVALÓK:

1. A jótállás időtartama a vásárlástól számított 1 év, a jótállási kötelezettség az eladót az Egyedi Karórákat terheli.

2. A jótállási igényét a jótállási jeggyel és a vásárlás tényét, időpontját igazoló dokumentummal érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg! Az elveszett jótállási jegyet az eladó pótolni nem tudja.

3. Kérjük ellenőrizze a vásárlás napjának feltüntetését és a jótállási jegy szakszerű kitöltését!

4. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállási jegy vagy a vásárlás tényét, helyét és időpontját igazoló dokumentum alapján végezheti el az eladó.

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

6. A jótállási határidő a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

7. Az óra kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a vásárló az órát nem tudta rendeltetésszerűen használni.

8. Törekszünk arra, hogy 15 napon belül elvégezzük a javítást illetve a cserét. Csere esetén a jótállás újból indul a kicserélt fő alkatrészre.

9. A fogyasztó a jótállási igényét az eladónál az Egyedi Karóráknál érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni (kárenyhítési kötelezettség). Meghibásodás esetén a Ptk 306. § szerint járunk el.

10. A javítást a megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük.

11. A javítás esetén az órába kizárólag új alkatrész helyezhető.

12. A jótállásra kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a másolatát a fogyasztónak köteles átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását is a jegyzőkönyvben kell megadni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

13. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.

A Vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval az Egyedi Karórákkal közölni (kárenyhítési kötelezettség). Az óra meghibásodása esetén a Ptk 306. § szerint járunk el.

Javításra az Egyedi Karórának elküldött óra mindkét szállítási költsége a Vásárlót terheli.

Az Egyedi Karórának üzemeltetőjének székhelyén, átadási pontjain egyébként személyes ügyfélszolgálat nem működik, javításra órát személyesen leadni vagy javításból visszakerült órát nem áll módunkban átadni.

Javítás után a szervizből csomagküldő szolgáltatással kerül vissza a Vásárlónak.

A javítás a megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kerül elvégzésre. A webáruház törekszik arra, hogy 15 napon belül végezze el a karóra javítását.

Vásárlói véleményeltérés esetén az Egyedi Karórák a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a másolatát a vásárlónak átadja (megküldi). Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indoklása is a jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Ha az Egyedi Karórák a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül értesíti a Vásárlót és eltérő vélemény esetén a szakszerviztől szakvéleményt szerez be. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a Vásárló a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől közvetlenül kérhet szakvéleményt. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében az Egyedi Karórák fokozott mértékben együttműködik. Ennek keretében a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó ) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot ad. További vitaesetén a vásárló a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha az Egyedi Karórák bizonyítja, hogy a hiba a karóra nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírttól eltérő, durva használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.

Kérjük a használati útmutatóban leírtakat saját érdekében tartsa be, mert eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az óráért jótállást nem vállalunk.

A jótállás nem vonatkozik: elem, óraszíj, óraüveg, valamint ezek mindennapi használatából adódó elhasználódására, karcolásokra, kopásokra, illetve díszitő kövek külső behatásra történő elvesztésére sem.
 

Fontos tudnivalók:

Az elem élettartamát a gyári behelyezéstől kell számítani. Az elem kimerülésének első jelére (késik az óra), cseréltesse ki az elemet egy megfelelően felszerelt órásnál, vagy az eladónál.

Ha jogosulatlan szervizbe viszi óráját a Vásárló javításra vagy elemcserére, az a jótállás megszűnését vonja maga után.

Az óra precíziós alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni az óraházat vagy levenni a hátlapot.

A víz és a por behatolása ellen egy vízzáró gumitömítés szolgál. Mivel hosszabb használat után a gumi elöregszik, a tömítést szabályos időközönként (3 évente) ki kell cserélni.

Vízálló óráknál a vízállóság csakis abban az esetben garantált, ha az előírt időszaki átvizsgálást az eladó (Egyedi Karórák) elvégzi. Ajánlott az átvizsgálást tavasszal, a strandszezon kezdete előtt elvégeztetni.

Ha az órában víz vagy párakicsapódás jelenne meg, azonnal adja be ellenőrzésre az eladóhoz az Egyedi Karórákhoz, mert a víz elkorrodálhatja az óraházon belüli alkatrészeket.

Kerülje, hogy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki az órát, napon felmelegedett órával ne menjen vízbe! Ne vigye az órát szaunába!

Még a vízálló órák esetében se viselje az órát fürdés közben vagy olyan helyen, ahol tisztálkodó szerek érhetik (szappan, tusfürdő, sampon), mert ezek a vegyi anyagok károsítják az óra tokozását, szigetelését, vízállóságát.

Elemcserekor kérhet az eladónál Egyedi Karóráknál vízállóság ellenőrzést. Speciális műszer segítségével az órás szakember megállapítja, hogy az óra tokja megfelelően ellenáll-e a nyomásnak.

Az óra üvege belülről bepárásodhat, ha hirtelen hideg helyre kerül. Ez nem jelent hibát, ha a pára az üvegről a melegben gyorsan eltűnik. Ha a pára a melegben továbbra sem tűnik el, vagy vizet lát az órában, sürgősen küldje el az órát az eladóhoz az Egyedi Karórákhoz.

Ne húzza meg túlságosan az óra szíját vagy a fémcsatot, mert könnyen aláizzadhat és bőrkiütést kaphat.

Vigyázzon a csatra és mindig tartsa tisztán.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol túlságosan felforrósodhat (kocsi ablakában, napsütésben vagy közel a fűtőtestekhez). Kerülje az extrém hideget is, az óra quartz szerkezete késhet, vagy megállhat a nagy hidegben (-10 °C alatt). Az óraszerkezet károsodik, ha +60 °C fölé melegszik.

Az analóg mutatókat az óra mágneses elven mozgatja. Ha túlságosan közel kerül külső mágneses vagy elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékekhez (hangszóró, mágneses karkötő vagy nyaklánc, televízió, mobil telefon, számítógép, tápegység, stb.) a mutatók mozgásában probléma jelentkezhet.

Néhány esetben, az arra érzékenyeknél allergiás reakciót, kiütést válthat ki az óra viselése. Ezt a legtöbb esetben a szíjon megtelepedett baktériumok okozhatják. Ezt elkerülendő mindig tartsa tisztán az órát, a csatját és a szíjat. Száraz vagy enyhén szappanos lében megnedvesített puha anyaggal tisztítsa az órát és a csatot. A műanyagszíj vagy a bőrszíj cseréjéhez keresse fel az eladót az Egyedi Karórákat vagy bármely órás üzletet.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, ha ez a meghibásodás vagy sérülés bizonyíthatólag a szállító hibájából történt vagy gyári hibás a termék.

Ha a cserére bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén.

Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

hu_HUMagyar